22-01-2017 - Breda Live breidt uit naar 2 festivaldagen (7 én 8 juli 2017)

Dacht u dat de maat vol was? De Gemeente Breda denkt daar anders over!

Uit de krant vernam de Stichting Chasséveld dat het festival Breda Live in 2017 gehouden zal worden op 7 én 8 juli 2017. Dit betekent een verdubbeling van de overlast. Het voornemen om dit zeer veel overlast gevend evenement uit te breiden, is in de gesprekken met de Gemeente Breda tot nu toe niet aan de orde geweest.

Uit de krant vernam de Stichting Chasséveld dat het festival Breda Live in 2017 gehouden zal worden op 7 én 8 juli 2017. Dit betekent een verdubbeling van de overlast. Het voornemen om dit zeer veel overlast gevend evenement uit te breiden, is in de gesprekken met de Gemeente Breda tot nu toe niet aan de orde geweest. 

Blijkbaar moet de Stichting zich dwingender opstellen om serieus genomen te worden.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/breda-live-breidt-uit-naar-twee-festivaldagen-1.6844135