Maak een keuze uit de volgende mogelijkheden:

Vindt u niet wat u zoekt of heeft u interessante informatie?
Meld het ons op info@chasseveld.nl

Programma's Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Ook benieuwd naar de standpunten die partijen innemen met betrekking tot luidruchtige evenementen in Breda? Wij hebben de relevante passages uit de programma's van alle partijen voor u op een rijtje gezet. De partijen die overlast écht willen reduceren, staan bovenaan. De partijen die meer en harder willen, staan onderaan. Indien partijen zich afgelopen jaar uitgesproken hebben in de Gemeenteraad, wordt hun standpunt en/of inbreng ook verwoord.

Lees meer

Aanvraag Breda Live 6-7 juli 2018

Hieronder treft u de vergunningsaanvraag zoals die door de organisator is ingediend bij de Gemeente. Klik op onderstaande links voor de documenten. Belanghebbenden kunnen tot 28 maart 2018 hun zienswijze indienen bij de Gemeente (contact@breda.nl) Stuurt u ons ook een kopie?

Lees meer

Aanvraag Dancetour 20 mei 2018

Hieronder treft u de vergunningsaanvraag zoals die door de organisator is ingediend bij de Gemeente. Klik op de link voor het document. Belanghebbenden kunnen tot 30 maart 2018 hun zienswijze indienen bij de Gemeente (contact@breda.nl). Stuurt u ons daar ook een kopie van?

Lees meer

Rechter durft het niet aan

Hoewel de rechter de Stichting op de meeste punten gelijk geeft, verbindt zij daar niet de consequentie aan dat Breda Live 2017 geen doorgang kan vinden. Uit de motivering voor dat besluit valt op te maken dat de Rechter het niet aangedurfd heeft om de vergunning in te trekken omdat de belangen van de organisator teveel geschaad zouden worden.

Lees meer

Window dressing van Burgemeester Depla en organisator Breda Live 2017 in media

Zowel burgemeester Depla als de organisator van Breda Live 2017 stellen in de regionale media "in gesprek te zijn en blijven met de omwonenden". Van beiden heeft de Stichting echter nog nooit iets vernomen.

Lees meer

Update inzake kort geding Vergunning Breda Live

Hedenmiddag diende het kort geding waarin de rechter gevraagd is om de - pas op 16 juni jl - verleende vergunning voor Breda Live 2017 in te trekken. Hieronder treft u een impressie van de zitting, ongetwijfeld gekleurd door de belangen van omwonenden die de Stichting behartigt. Morgenvroeg 30 juni doet de rechter uitspraak. Het is te hopen dat zij het belang van een leefbare binnenstad wél ziet.

Lees meer

Kort geding inzake vergunning Breda Live 2017

De Stichting vraagt de rechter om de vergunning voor Breda Live 2017 op het Chasseveld in te trekken.

Lees meer

Vergunning Breda Live 2017

Eindelijk. Daar is die dan. De vergunning voor Breda Live 2017! De overlast door met name de bastonen van dit evenement was in 2016 zodanig, dat de Stichting Chasséveld is opgericht. Alle klachten ten spijt, de maximale geluidsproductie is onveranderd en dit jaar mag het evenement zelfs 2 dagen duren! Hoe kun je als Gemeente omwonenden nog meer schofferen?

Lees meer

Nieuwe concept-nota Evenementenbeleid: oude wijn in nieuwe zakken

De nieuwe nota Evenementenbeleid zal binnenkort naar de Gemeenteraad gaan

Lees meer

02-06-2017 - Brief Gemeenteraadsleden

Op 2 juni 2017 heeft de Stichting zich tot de leden van de Bredase Gemeenteraad gewend om aandacht te vragen voor haar standpunten:

Lees meer

13-05-2017 - BN de Stem besteedt aandacht aan Stichting Chasséveld

Naar aanleiding van de flyeractie zocht BN de Stem contact met de stichting. Het artikel dat zaterdag 13 mei jl verscheen, treft u hieronder aan.

Lees meer

13-05-2017 - Veel klachten over jubileumfeest NHTV

Zowel op donderdag 11 als op vrijdag 12 mei hield NHTV een feest om het 50-jarig bestaan te vieren. Dit leverde veel klachten op bij de Gemeente en Politie. Ook bij de Stichting Chasseveld kwamen enkele klachten binnen.

Lees meer

12-05-2017 - Tientallen sympathiebetuigingen na flyeractie

De afgelopen week heeft de Stichting een flyer verspreid in de directe omgeving van het Chasséveld. Daarin heeft zij haar doelstellingen kenbaar gemaakt. Deze actie heeft geleid tot tientallen sympathiebetuigingen.

Lees meer

05-05-2017 - Veel steun voor stichting

Steeds meer mensen weten de weg te vinden naar de stichting. Omwonenden voelen zich machteloos en beledigd. Zo ook in onderstaand bericht:

Lees meer

02-05-2017 - Gemeente in gesprek met belanghebbenden

Naar aanleiding van de voorlopige nota Evenementenbeleid, wil de Gemeente het gesprek aangaan met alle belanghebbenden "om er samen uit te komen". Maar de standpunten zijn al vaak mondeling en schriftelijk uitgewisseld.

Lees meer

26-04-2017 - Het 538 Koningsdag Festival is voor omwonenden van het Chasseveld al lang begonnen!

Overlast is er niet alleen op de dag van een festival zelf. De opbouw en afbraak van het festivalterrein is een hoge belasting voor de directe omgeving. Zeker als dit ook 's nachts gebeurt.

Lees meer

26-04-2017 - Ruim 23% van de jongeren tot 24 jaar heeft gehoorschade

Aan de vooravond van het festivalseizoen 2017 brengt de Hoorstichting verontrustend nieuws: Het blijkt erg slecht gesteld met het gehoor van onze jeugd. 

Lees meer

26-04-2017 - Drop the 90's op 30 juli 2017 ?

De organisatie van festival 'Drop the 90's' maakt op haar website kenbaar op zondag 30 juli a.s. weer het jaarlijks evenement te willen organiseren op het Chasséveld.

Lees meer

04-04-2017 - Art Breda vanaf 2017 weg van Chasséveld

Het enige evenement op het Chasséveld dat geen geluidsoverlast produceerde, was Kunst- en Antiekbeurs Art Breda. Geheel in lijn met de gemeentelijke ambitie om het aantal festivals met een hoog geluidsvolume op het Chasséveld uit te breiden, zal Art Breda vanaf 2017 elders plaatsvinden.

Lees meer

31-03-2017 - Afkeuring nieuw concept evenementenbeleid

De reacties in de raadscommissie Economie op het nieuwe concept waren niet mals.

Lees meer

17-03-2017 - Bastonen te hard bij veel evenementen

Veel gemeenten stellen grenzen aan de (gehoors)belasting van bewoners.

Lees meer

15-02-2017 - Het nieuwe evenementenbeleid van de Gemeente Breda

Onderaan dit artikel treft u het concept evenementenbeleid van de Gemeente Breda dat men voornemens was om aan te bieden aan de Gemeenteraad. Wij geven u een samenvatting.

Lees meer

22-01-2017 - Breda Live breidt uit naar 2 festivaldagen (7 én 8 juli 2017)

Dacht u dat de maat vol was? De Gemeente Breda denkt daar anders over! Uit de krant vernam de Stichting Chasséveld dat het festival Breda Live in 2017 gehouden zal worden op 7 én 8 juli 2017. Dit betekent een verdubbeling van de overlast. Het voornemen om dit zeer veel overlast gevend evenement uit te breiden, is in de gesprekken met de Gemeente Breda tot nu toe niet aan de orde geweest.

Lees meer

16-12-2016 - Eindfeest Serious Request 24 december 2016

Ondanks gesprekken over de toekomst van grootschalige en geluidproducerende evenementen met de Gemeente Breda, heeft de Stichting uit de media moeten vernemen dat het eindfeest Serious Request op 24 december 2016 op het Chasséveld zal gaan plaatsvinden. Een avond waarop omwonenden van het Chasséveld in familiekring kerstavond zouden willen vieren.

Lees meer