Window dressing van Burgemeester Depla en organisator Breda Live 2017 in media

Zowel burgemeester Depla als de organisator van Breda Live 2017 stellen in de regionale media
"in gesprek te zijn en blijven met de omwonenden".

Van beiden heeft de Stichting echter nog nooit iets vernomen.

Gesprekken met de Gemeente vinden alleen op ons initiatief plaats. De burgemeester of wethouder is nog nooit ingegaan op uitnodigingen om de daadwerkelijke overlast te komen observeren. Maar "gelukkig is er nu wel zekerheid voor de organisator en de 30.000 bezoekers", stelt de burgemeester in het Gemeentelijk persbericht. Bovendien stelt hij dat de rechter gezegd zou hebben dat de Gemeente "zorgvuldig is geweest in het afwegen van belangen". Maar de motivatie voor dat besluit had de rechter nog helemaal niet kenbaar gemaakt. En naar later bleek vond zij die zorgvuldigheid ver te zoeken, alleen heeft ze aan de meeste eisen van de Stichting geen consequenties verbonden.

De organisator heeft behalve een huis-aan-huis informatiebrief nog niets van zich laten horen. Naar de Stichting begrijpt is die informatiebrief overigens lang niet bij iedereen bezorgd die substantiële overlast ervaart. Van een organisator verwacht je dat hij aan window-dressing in de media doet, maar van een burgervader zou ons inziens meer neutraliteit, evenwichtigheid en eerlijkheid verwacht mogen worden. 

"Gelukkig is er voor nu duidelijkheid voor alle partijen: de organisator, de bezoekers én omwonenden", zou een passendere tekst geweest zijn. Dan krijg je als bewoner nog een beetje het gevoel serieus genomen te worden.

Zie hier de artikelen:

Persbericht Gemeente Breda

Artikel BredaVandaag

Artikel BN de Stem