16-12-2016 - Eindfeest Serious Request 24 december 2016

Ondanks gesprekken over de toekomst van grootschalige en geluidproducerende evenementen met de Gemeente Breda, heeft de Stichting uit de media moeten vernemen dat het eindfeest Serious Request op 24 december 2016 op het Chasséveld zal gaan plaatsvinden. Een avond waarop omwonenden van het Chasséveld in familiekring kerstavond zouden willen vieren.

De Stichting heeft haar beklag gedaan bij de Gemeente over de niet-transparante procedure met betrekking tot de vergunning. Communicatie in regionale en landelijke media vond reeds plaats, terwijl de aanvraag voor de evenementenvergunning nog niet was gepubliceerd. Hoe kunnen burgers dan gebruik maken van hun recht op bezwaar?

Nadat de Stichting bij monde van haar advocaat druk gezet heeft op de verantwoordelijk wethouder en burgemeester, ontving zij op 1 december 2016 een afschrift van een zeer incomplete vergunningaanvraag begin oktober 2016 al was ingediend. Zo incompleet, dat een Gemeente in de ogen van de Stichting geen zorgvuldige afweging zou kunnen maken tussen de verschillende belangen die een dergelijk grootschalig evenement met zich meebrengt. Zo ontbrak een geluidsplan en was de aangevraagde eindtijd 23.30 uur.

Vanwege het maatschappelijk karakter van de Serious Request actie en het feit dat het zwaartepunt van deze actie op de Grote Markt lag, heeft de Stichting afgezien van de aanvraag van een voorlopige voorziening. Wel heeft de Stichting op 8 december 2016 een Handhavingsverzoek ingediend.

Pas op 9 december 2016, 16 dagen voor het evenement, heeft de Gemeente vergunning verleend voor het eindfeest. De eindtijd is ingekort tot 22.00 uur, zodat omwonenden toch nog een klein beetje een kerstavond thuis konden hebben.