Programma's Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Ook benieuwd naar de standpunten die partijen innemen met betrekking tot luidruchtige evenementen in Breda?

Wij hebben de relevante passages uit de programma's van alle partijen voor u op een rijtje gezet.

De partijen die overlast écht willen reduceren, staan bovenaan. De partijen die meer en harder willen, staan onderaan. Indien partijen zich afgelopen jaar uitgesproken hebben in de Gemeenteraad, wordt hun standpunt en/of inbreng ook verwoord.

1. CDA:

“Evenementen verbinden inwoners en zijn belangrijk voor de aantrekkingskracht van Breda. Er moet wel een goede balans gevonden worden waarbij rekening wordt gehouden met alle belangen. Ook met de belangen van inwoners en ondernemers in (de omliggende) gebieden zoals de binnenstad. Dat betekent voor het CDA onder meer dat er verdraagbare geluidsnormen en een eerlijke(re) verdeling van luidruchtige evenementen moet komen. Het CDA is ook voorstander van evenementvrije weekenden en één evenemententelefoonnummer waar inwoners met vragen en klachten terecht kunnen. Het CDA wil een aansprekend en gevarieerd evenementenaanbod maar het welzijn en belang van onze inwoners moet daarbij altijd voorop staan”.

Bij de behandeling van de evenementennota heeft het CDA verreweg de meeste en meest verstrekkende moties ingediend. Ze werden echter allemaal weggestemd door de coalitiepartijen.

2. Volmondig JA:

De partij heeft geen verkiezingsprogramma alleen een manifest.

Volmondig JA! is weliswaar nieuw, maar hun voorloper was de fractie Elbertse/Groeneweg. Persoonlijke communicatie met lijsttrekker leert dat: “De overlast van luidruchtige evenementen in de binnenstad drastisch moet verminderen. Het evenementenprogramma moet veel gevarieerder”. De Gemeenteraadsleden Elbertse en Groeneweg hebben dit standpunt tijdens de behandeling van de evenementennota ook steeds gehuldigd en hebben actief de dialoog met de Stichting Chasséveld gezocht.

3. Breda ’97:

“Breda’97 is van mening dat evenementen meer over de stad moeten worden gespreid. Het stadscentrum wordt nu door veel centrumbewoners als een doorlopend evenemententerrein beschouwd. Breda’97 is het met de wijkraad Stadshart eens dat dit niet de bedoeling kan zijn. Een betere spreiding van evenementen over de gemeente is daarom nodig. Wij zijn voorstander van evenementvrije weekenden per buurt. Anderzijds geven evenementen ook kleur aan onze samenleving. Evenementen kunnen een gebied verrijken. Er moet wel een goede afstemming zijn met de vertegenwoordigers van een wijk of dorp en tenminste een door de gemeente bemenste klachtenlijn, die ook in de avonden en weekenden ten tijde van de grotere evenementen bereikbaar is. De binnengekomen klachten dienen door de gemeente uitgezet te worden naar de veroorzaker van de klacht en de gemeente ziet toe op juiste, tijdige en volledige afhandeling van de klacht, inclusief terugmelding aan de klager. De kosten dienen verhaald te worden op de organisatoren”.

Deze partij heeft reductie van overlast expliciet benoemt in haar programma, maar heeft die in het verleden nog niet uitgedragen.

 

4. 50 Plus:

“In het algemeen zijn evenementen een belangrijk middel om de stad aantrekkelijker te maken. Daarbij mag echter niet uit het oog worden verloren, dat aan evenementen ook bezwaren zijn verbonden: geluidsoverlast, verkeersdruk en veiligheidsrisico’s. Met regelgeving en overleg tussen alle betrokkenen kunnen die problemen worden opgelost. Toch moet volgens 50PLUS de ontwikkeling van het evenementenbeleid kritisch worden gevolgd om festivalisering van de stad te voorkomen. Beperking van de evenementen qua aantal, locatie en geluidsbelasting is op den duur onvermijdelijk”.

Deze partij meent met regelgeving en overleg alle problemen op te kunnen lossen. Dit werkt alleen als de Gemeente neutraal is in dit debat. 50 Plus heeft nog niet door dat de Gemeente Breda echter belanghebbende en voorstander is van de luidruchtige evenementen.

5. BOB:

“BOB wil een evenementenbeleid dat een evenwicht biedt tussen leefbaarheid voor bewoners en aantrekkelijkheid voor bezoekers en deelnemers aan evenementen. Waarbij de gemeente haar verantwoordelijkheid daarvoor niet overdraagt aan de organisatoren van de evenementen”. 

De partij BOB wil alleen dat de Gemeente een beter doorgeefluik wordt. Zij hebben vóór de nieuwe evenementennota gestemd.

6. PvdA:

Evenementen bevorderen toerisme en zijn goed voor werkgelegenheid. [....] Maar ze geven ook overlast, vooral in de binnenstad. De binnenstad is een plek om veel te beleven, maar geen pretpark. Het is een plek waar je goed moet kunnen wonen, werken en recreëren. Dat moet je in balans houden, voor inwoners en bezoekers. De PvdA wil vooral evenementen die vrij toegankelijk zijn voor iedereen, die ook in wijken en dorpen voor leven in de brouwerij zorgen en die Breda bekender maken in Nederland en Europa. De PvdA wil (geluids)overlast door evenementen terugdringen”.

De PvdA heeft in het politieke debat kritische vragen gesteld en het standpunt gehuldigd dat de overlast beperkt moet worden. Maar de PvdA maakt niet concreet hoe dat zou moeten. Daarnaast heeft de PvdA - toen het er echt op aankwam - de moties van het CDA weggestemd.

Burgemeester Depla (PvdA) heeft zich één keer inhoudelijk gemengd in het debat toen de maximale geluidsnormen aan de orde kwamen. Hij vond het allemaal wel meevallen: "Dames en heren, we moeten het allemaal niet overdrijven. Als we zo doorgaan, moeten we de Carnavalsoptocht volgend jaar ook aflassen".

7. Groen Links:

Breda zoekt ruimte voor haar evenementen, waarbij de omgeving niet teveel belast wordt, om zo de festivaldruk op de oude binnenstad te verlagen”.

Deze partij is evenmin concreet geweest in het hele debat het afgelopen jaar.

 

8. Volkspartij Breda:

Het verkiezingsprogramma zegt niets over evenementen.

9. Trots op Breda:

Het verkiezingsprogramma zegt hier niets over.

Trots op Breda heeft ingestemd met de nieuwe evenementennota.

10. D66:

Het verkiezingsprogramma zegt hier niets over.

D66 heeft ingestemd met de nieuwe evenementennota.

11. SP:

Het verkiezingsprogramma zegt hier niets over.

De SP heeft ingestemd met de nieuwe evenementennota

 

12. VVD:

“Breda is […] Dance Capital of the World. ’s Werelds bekendste DJ’s komen uit onze stad! Het liefst zien wij dat deze kanjers een permanente positie krijgen in ons Breda. En wat te denken van alle geweldige evenementen? […] Breda Barst, Breda in Concert, Dancetour […] noem maar op! Het is belangrijk dat alle Bredanaars kunnen deelnemen aan kunst en cultuur en kunnen genieten van evenementen. Er moet duidelijkheid zijn over de hoeveelheid evenementen en de overlast die dit kan veroorzaken. […]”.

Wethouder Adank, afkomstig uit de evenementenindustrie, was er natuurlijk alles aan gelegen om het maximale er uit te halen. Voor de ondernemers en voor hemzelf. Kritische omwonenden heeft hij nooit te woord willen staan, die gesprekken liet hij aan ambtenaren over. De economische aspecten prevaleren bij de VVD Breda boven alles, ook als dat een paar échte binnenstadbewoners kost.

13. Bredase Stadspartij:

Onze stad staat bekend om […] de vele (inter)nationale top dj's die hier vandaan komen zoals Tiësto en Hardwell en evenementen als […] Breda Barst, Breda Live, Dancetour, de Harley Dag […]. Wij willen: […] Meer evenementen die bijdragen aan het karakter van de stad; Evenementen meer spreiden over de stad; Het evenementenaanbod verbreden voor doelgroepen die tot nu toe onvoldoende worden bereikt; De Harley-Dag terug in de Bredase binnenstad; Rekening houden met natuurgebieden en duurzaamheid bij festivals; Het versterken van de clubcultuur door een serieuze proef met verruimde openingstijden”.

Deze partij kunnen wij niet serieus nemen. Zij willen zelfs de Harley-dag terug....