02-05-2017 - Gemeente in gesprek met belanghebbenden

Naar aanleiding van de voorlopige nota Evenementenbeleid, wil de Gemeente het gesprek aangaan met alle belanghebbenden "om er samen uit te komen".
Maar de standpunten zijn al vaak mondeling en schriftelijk uitgewisseld.

Onderstaande uitnodiging ontving de Stichting

Bent u ook geïnteresseerd? Meldt u vooral aan!

 

U ontvangt deze e-mail omdat u betrokken bent bij de totstandkoming van het nieuwe evenementenbeleid voor Breda. Via een mailupdate houdt de gemeente u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen. Deze informatie kunt u ook benutten om uw leden of achterban via uw eigen kanalen te informeren.

Heeft u naar aanleiding van deze update nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Henk Boelens via 06-10446592 of evenementen@breda.nl 


PROCES TOT DE ZOMER

Het concept evenementenbeleid is op 20 maart besproken in de raadscommissie Economie. De reacties hierop hebben laten zien dat het onderwerp leeft in de stad. Daarom is de gemeente op dit moment in gesprek met u en andere alle betrokkenen om het conceptbeleid te verbeteren. Ook organiseren we inloopmomenten waar u welkom bent om uw vragen en opmerkingen met ons te delen. In mei vindt een ‘werkatelier’ plaats. Op basis van de input uit alle gesprekken en het werkatelier passen we het evenementenbeleid aan en geven we in een reactienota aan hoe uw input is verwerkt. Het beleid zal op 26 juni worden besproken door de raadscommissie Economie.

 

INLOOPMOMENTEN

Op dit moment vinden 1-op1- gesprekken plaats met betrokkenen. Heeft er nog geen gesprek met u plaatsgevonden of heeft u behoefte aan een aanvullend gesprek? Dan bent u van harte welkom tijdens onze inloopmomenten. De inloopmomenten vinden plaats op:

§  Woensdag 3 mei           09.00 uur tot 12.00 uur

§  Dinsdag 9 mei              16.00 uur tot 20.00 uur

§  Donderdag 11 mei        16.00 uur tot 20.00 uur

Locatie: Stadhuis, Grote Markt (kleine trouwzaal)

Kent u mensen die ook graag willen reageren op het evenementenbeleid? Nodig ze dan gerust uit voor één van deze inloopmomenten. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

SAVE THE DATE: WERKATELIER – 18 MEI

Op 18 mei is het tijd om met elkaar aan de slag te gaan. In een werkatelier verkennen we graag samen met u en andere betrokkenen hoe we het concept evenementenbeleid kunnen verbeteren. U bent hierbij van harte welkom. Het werkatelier vindt plaats op donderdag 18 mei van 16.00 uur tot 19.00 uur  in de Academy for Leisure (NHTV), Archimedesstraat 17, 4816 BA Breda. Aanmelden kan via evenementen@breda.nl