15-02-2017 - Het nieuwe evenementenbeleid van de Gemeente Breda

Onderaan dit artikel treft u het concept evenementenbeleid van de Gemeente Breda
dat men voornemens was om aan te bieden aan de Gemeenteraad.

Wij geven u een samenvatting.

De Gemeente Breda wil in het nieuwe beleid richting geven aan een ambitie: groei in het aantal evenementen! Groei in volume; in aantal; in duur én in intensiteit van evenementen. Evenementen moeten volgens de nota gepaard gaan met "een intensere beleving dan de afgelopen jaren". Die ambitie is gestoeld op het veronderstelde economische belang van evenementen.

De Gemeente Breda is voornemens om 95 evenement(dag)en met een luidruchtig karakter per jaar toe te staan op 8 locaties in en rond het stadscentrum. Deze evenementdagen zijn natuurlijk alleen ‘high quality dagen’ (weekenden, feestdagen). Het aantal evenementen dat niet onder de definitie ‘luidruchtig’ valt (o.a. kermissen, circus, Singelloop) kent géén maximum. 

Evenementen mogen beginnen om 11.00 uur, op zondag om 13.00 uur en moeten eindigen om 23.00 uur, maar bij "uitzondering" mogen evenementen langer duren. In 36% van de gevallen mag een evenement tot 00.00 of 01.00 uur duren. Dat is geen uitzondering meer. Nadere criteria voor zo'n "uitzondering" ontbreken bovendien.

Op het Chasséveld mogen gedurende 8 dagen per jaar luidruchtige evenementen georganiseerd worden. Ten opzichte van de huidige situatie is dit een groei naar ruim 7% van alle weekend- en feestdagen die een jaar heeft. Side-events voor en na het echte evenement worden gestimuleerd. Die tellen natuurlijk niet mee. Zo blijkt de ambitie om voorafgaand aan het Koningsdagfestival ook een Koningsnacht op het Chasséveld te organiseren.

Luidruchtige evenementen mogen maximaal 75 dB(A) produceren aan de dichtstbijzijnde gevel. Dit is volgens de Gemeente Breda een ‘algemeen geaccepteerde norm’. Een motivatie van die norm ontbreekt. Voor lage tonen – die de meeste overlast veroorzaken – wordt als uitgangspunt zelfs een maximum van 85 dB(C) gehanteerd. Argumentatie ontbreekt wederom. Let op: elders in het land worden lagere maxima gehanteerd, of gaat men uit van het geluidsniveau ín de naburige woningen. 'Algemeen geaccepteerd' is een vaag en niet toetsbaar begrip.

Maar deze norm geldt niet voor het Chasséveld, daar is men voornemens om zelfs 83 dB(A) en 98 dB(C) toe te staan! Op de nieuwe evenementenlocatie Breepark mag maximaal 73 dB(A) geproduceerd worden. 

Waar in het verleden steeds gesteld is dat grote, luidruchtige evenementen zouden verhuizen naar de locatie Breepark, blijkt dit niet zo te zijn. Er verhuist helemaal niets! Breepark wordt slechts een overloop-locatie voor de binnenstad. Als ook Breepark vol is, kan men nog uitwijken naar het parkeerterrein van het NAC-stadion.

De nota is niet concreet over de wijze waarop men voornemens is om geluidsproductie te meten. Tot nu toe verwijst de Gemeente naar de meetmethode zoals beschreven in de ‘Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999’. Maar de normen in die handleiding zijn nooit gehanteerd! Zo stelt de handleiding dat een correctie van 15 dB(A) [= correctiefactor voor muziek 10 dB(A) en correctiefactor vanwege avonduren 5 dB(A)] moet worden toegepast. Dat zou betekenen 60 dB(A) aan de gevel. Maar dat is in het verleden nooit gedaan [o.a. meetresultaten Eindfeest Serious Request; 24 december 2016]. 

De Gemeente ziet maar een beperkte rol voor zichzelf in het toezicht op handhaving. Interactie met de omgeving en omwonenden – in de breedste zin - acht de Gemeente de verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement. Hoe slap kun je jezelf opstellen...

Subsidies worden bij voorkeur toegekend aan evenementen met economische spin-off: grootschalige evenementen dus! Vooruitlopend daarop heeft de Gemeente de subsidiekraan voor het jaarlijkse Stripfestival alvast dichtgedraaid.

In iedere paragraaf wordt gesproken over omwonenden/bewoners, maar nergens wordt concreet gemaakt wat men doet om de stad leefbaar te houden voor bewoners. Alleen met betrekking tot de communicatiekanalen van organisatoren (tijdig informeren) en omwonenden (klagen) is men enigszins concreet. Maar hoe de Gemeente de regie op die dialoog wil borgen, blijft vaag.

In iedere paragraaf van de nota wordt gesproken over aanvullende beleidsruimte. Dit betekent dat men van het vastgestelde beleid kan afwijken. Dit noemt men “maatwerk voor het geval NAC de landstitel wint”. Het is dus niet zo dat er dan een reeds gepland evenement van de festivalkalender verdwijnt.

Over compensatie aan omwonenden - in welke zin dan ook - wordt niet gerept. Indien die materiële of immateriële schade oplopen door een evenement, mogen zij daar zelf voor opdraaien.

De Stichting Chasséveld is mordicus tegen dit plan. Het holt de leefbaarheid van de Bredase binnenstad volledig uit.

Maar oordeelt u vooral zelf: Evenementenbeleid Breda