31-03-2017 - Afkeuring nieuw concept evenementenbeleid

De reacties in de raadscommissie Economie op het nieuwe concept waren niet mals.

Het voorgenomen evenementenbeleid oogstte zóveel kritiek in de raadscommissie Economie, dat wethouder Adank het concept-plan heeft terug getrokken. Hij heeft toegezegd in dialoog te gaan met alle belanghebbenden. Maar hij heeft niet gezegd terug te gaan naar de tekentafel! Er zijn al vele gesprekken geweest vóór de totstandkoming van het concept-plan, maar daarvan is niets opgenomen. Of men dat in een tweede concept wel gaat doen, is maar de vraag. Immers: resultaten uit het verleden zijn geen garantie, maar wel de beste voorspeller van de toekomst!

http://www.bndestem.nl/breda/veel-bezwaren-tegen-evenementenbeleid-in-breda~a9ff2ae7/

http://www.bndestem.nl/breda/stevige-kritiek-leidt-tot-nieuwe-gesprekken-over-bredase-evenementen~a56ac0b3/