Rechter durft het niet aan

Hoewel de rechter de Stichting op de meeste punten gelijk geeft, verbindt zij daar niet de consequentie aan dat Breda Live 2017 geen doorgang kan vinden.

Uit de motivering voor dat besluit valt op te maken dat de Rechter het niet aangedurfd heeft om de vergunning in te trekken omdat de belangen van de organisator teveel geschaad zouden worden.

De rechter constateert dat de vergunning in strijd is met de maximale geluidsnormen die in het staande beleidskader zijn vastgelegd. Maar zij volgt het standpunt van de Gemeente dat die normen verouderd zijn, dat er gehandeld is conform eerder verstrekte vergunningen en het voorgenomen evenementenbeleid. Op basis daarvan acht de rechter 80 dB(A) en 98 dB(C) aan de gevel niet onredelijk. 

Met dit besluit negeert de rechter het advies van de Omgevingsdienst om een lager aantal dB's te vergunnen. Zij redeneert (vrij vertaald): "De Gemeente stelt dat de norm van 50 dB(A) die in de APV staat 'verouderd' is. Die APV is al meer dan 10 jaar oud, dus als de Gemeente zegt dat die 'verouderd' is, zal dat wel zo zijn. De organisator heeft 90 dB(A) aangevraagd [die interesseert zich blijkbaar helemaal niet voor de omgeving] en de Omgevingsdienst adviseert 75 dB(A). Dan vind ik 80 dB(A) wel een redelijk gemiddelde; mooi ertussenin. Oh ja, en die 80 dB(A) staat ook in het nieuwe concept-evenementenbeleid, dus laten we dat maar alvast aanhouden. Dan scheppen we een precedent. En ach ja, de Omgevingsdienst geeft nog meer adviezen, bijvoorbeeld omtrent een verbod op lage bastonen, maar het feit dat daarover in de verstrekte vergunning geen restricties zijn bepaald, is niet van belang. Ook het ontbreken van een geluidsplan in de vergunningsaanvraag is niet essentieel, want de organisator en de Gemeente zeggen dat dat niet nodig is met die moderne technologie van tegenwoordig".

De rechter negeert hiermee volledig het bestaande afsprakenkader en zij negeert het feit dat er veel te doen is om dat nieuwe concept-evenementenbeleid in de lokale politiek. Regels mogen misschien oud zijn, maar de term 'verouderd' suggereert dat die regels niet meer van toepassing zijn. Omdat de Gemeente al jaren 'fout' geweest is, mogen ze dat nu ook zijn. Begrijpt u het nog? 

Regels die juist en alleen maar bedoeld zijn om geluidsoverlast te beperken en daarmee bewoners te beschermen tegen malloot gedrag, zijn pas 'verouderd' als de geluidsisolatiewaarde van hun woningen sinds de vaststelling van die regels verbeterd zijn! De decibellen zijn in de loop der jaren namelijk niet minder luid gaan klinken. Dit is natuurlijk niet gebeurd en daarom houdt deze redenering van de Gemeente geen stand. De leefwereld waar omwonenden het mee moeten doen is de leefwereld zoals die afgesproken is in de bestaande wet- en regelgeving. Daar dient de Gemeente op toe te zien, want anders is het einde zoek. Daar wensen de omwonenden van het Chasseveld die Gemeente graag aan te houden.

De Stichting Chasséveld is zeer teleurgesteld omdat de rechter dwingende regels die bedoeld zijn om de individuele burger te beschermen, ondergeschikt maakt aan eventuele materiële schade voor de organisator. Het feit dat de verantwoordelijk wethouder eerder te kennen heeft gegeven dat alle activiteiten van de organisator vóórdat de vergunning is verstrekt, geheel voor diens risico en rekening zijn, blijkt in de praktijk een wassen neus!

De enige aanpassing die de rechter verlangt, is dat het evenement dient beide dagen om 23.00 uur dient te stoppen. Zoals te verwachten reageert de organisator daarop door gewoon eerder te beginnen. Netto winst: nihil!

Zoals op veel plaatsen in het land gedraagt ook deze organisator zich als een zeemeeuw: ze komen met veel lawaai vanuit het niets aangevlogen, vreten de hele zaak kaal, poepen alles onder, laten zich door niemand de les lezen en vliegen met een gevulde buik daarna weer weg om elders hetzelfde kunstje nog eens uit te voeren. En de achterblijvers... die mogen de zaak opruimen. Nee, daar hebben we als binnenstad echt iets aan.

U kunt de integrale uitspraak hieronder lezen:

Uitspraak kort geding

De uitspraak van de wethouder leest u hier:

Schriftelijke vragen Gemeenteraad