13-05-2017 - Veel klachten over jubileumfeest NHTV

Zowel op donderdag 11 als op vrijdag 12 mei hield NHTV een feest om het 50-jarig bestaan te vieren. Dit leverde veel klachten op bij de Gemeente en Politie. Ook bij de Stichting Chasseveld kwamen enkele klachten binnen.

Beide feesten waren zonder meer luidruchtig en ze duurden beide keren tot 1 uur 's nachts. De stichting heeft sympathie voor degenen die geklaagd hebben, want het was inderdaad véél te luid. Het geluid was tot in de wijde omgeving - inclusief het stadscentrum - storend hoorbaar. 

Het excuus in BN de Stem van NHTV luidde dat "men beide keren uitvoerig gemeten had en ruimschoots binnen de norm van de vergunning was gebleven". In een eerste reactie in diezelfde krant stelde de vergunningverlener dat "de overlast proportioneel was omdat het unieke jubileum een feestje rechtvaardigde". Met beide uitgangspunten is de stichting Chasséveld het oneens.

De twee feesten kwamen immers niet uit de lucht vallen (men wist vijftig jaar geleden al wanneer het 5e lustrum zou zijn). Dus men had ruim op tijd bijvoorbeeld het Chassétheater kunnen afhuren in plaats van een grote tent op het eigen terrein neer te zetten. Dan had de binnenstad er ook nog wat aan verdiend. Deze overlast was eenvoudig te voorkomen. Bovendien sprak de Gemeente in haar oorspronkelijke persbericht van 'een feestje'. Een dergelijke kwalificatie voor twee zeer luidruchtige feesten op twee opeenvolgende dagen waarvan er een zelfs buiten een weekend, benadrukt maar weer eens de blinde vlek van de Gemeente en diens minachting voor inwoners van de stad voor de zoveelste maal. Dit persbericht is inmiddels van off-line gehaald.

Hoewel deze geluidsoverlast de doelstellingen van de stichting benadert, kiest zij ervoor om haar energie en middelen in te zetten voor een reductie van de overlast van festivals op het Chasséveld.

Wij roepen u dan ook op om rechtstreeks bij de Gemeente Breda of Politie te klagen.

De betreffende krantenartikelen treft u hieronder:

Luidruchtig studentenfeest NHTV Breda maakt omwonenden woedend

Opnieuw klachtenregen na geluidsoverlast NHTV-feest

NHTV reageert op geluidsoverlast