Vergunning Breda Live 2017

Eindelijk. Daar is die dan. De vergunning voor Breda Live 2017!

De overlast door met name de bastonen van dit evenement was in 2016 zodanig,
dat de Stichting Chasséveld is opgericht.

Alle klachten ten spijt, de maximale geluidsproductie is onveranderd en dit jaar mag het evenement zelfs 2 dagen duren!

Hoe kun je als Gemeente omwonenden nog meer schofferen?

Meerdere partijen hebben de afgelopen weken herhaaldelijk gevraagd om de vergunning voor Breda Live 2017. De Gemeente Breda wilde echter geen haast maken om alles "zorgvuldig" te kunnen afwegen.

Vol hoop en reikhalzend keken wij uit. Maar zoals te verwachten is met eerdere klachten, zienswijzen en bezwaren niets gedaan. Dat zou namelijk de eerste keer zijn. De voorwaarden zijn identiek aan voorgaande edities. Wederom zullen ramen staan te trillen, huis- en autoalarmen afgaan en moeten huisdieren naar het pension gebracht worden.

Men staat 80 dB(A) en 95dB (C) toe aan de meest geluidsgevoelige gevels. Daarbij rekent men over een gemiddelde tijdsduur van 5 minuten. Lage tonen worden uitgedrukt in dB(C). Die gaan overal doorheen. Dit betekent in de praktijk dat 3 minuten 110 dB(C) en 2 minuten 70 dB(C) voldoet aan de norm. Dit betekent - zeker voor de oudere huizen - ook gewoon weer 110 dB(C) ín huis. Hoezo "uw klacht zal worden meegenomen" en hoezo "zorgvuldig alles afwegen"?

Eerder maakte de Stichting bezwaar tegen het feit dat de Gemeente zich niet hield aan de voorschriften zoals vastgelegd in de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999'. Daarin is namelijk bepaald dat er 10 dB naar beneden gecorrigeerd moet worden voor de aard van het geluid (muziek) en additief 5 dB afgetrokken moet worden voor het tijdstip van de dag (avonduren). Dit betekent dat een vergunning voor 80 dB(A) in de praktijk 65 dB(A) zou mogen produceren. De consequentie van een dergelijke correctie is natuurlijk dat een evenement niet leuk meer is. Dat klopt! Dus zou de conclusie moeten zijn dat het Chasséveld ongeschikt is voor dergelijke luidruchtige evenementen. De Gemeente ontkende in het verleden steevast te handelen in strijd met deze richtlijn. Nu stelt men echter zwart-op-wit dat de organisator dispensatie krijgt voor deze correctiefactor.

De opbouwtijden lijken beperkt tot 20 uur 's avonds, maar de ervaring leert dat er tot laat wordt doorgegaan. In ieder geval zal er wederom tot diep in de nacht worden afgebroken (de helft van het terrein moet de volgende ochtend immers schoon opgeleverd zijn). Nee, de Gemeente doet er echt álles aan om de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken...

En natuurlijk: in lijn met de traditie heeft de Gemeente wel weer de wettelijke termijnen voor het verlenen van vergunningen fors overschreden.

Al met al het zoveelste bewijs van het feit dat de Gemeente Breda alle regels aan zijn laars lapt. In Breda moet alles kunnen!

Vergunningsaanvraag Breda Live 2017

Draaiboek Breda Live 2017

Vergunning Breda Live 2017

Vragen CDA