Aanvraag Breda Live 6-7 juli 2018

Hieronder treft u de vergunningsaanvraag zoals die door de organisator is ingediend bij de Gemeente.

Klik op onderstaande links voor de documenten.

Belanghebbenden kunnen tot 28 maart 2018 hun zienswijze indienen bij de Gemeente (contact@breda.nl)

Stuurt u ons ook een kopie?