Aanvraag Dancetour 20 mei 2018

Hieronder treft u de vergunningsaanvraag zoals die door de organisator is ingediend bij de Gemeente. Klik op de link voor het document.

Belanghebbenden kunnen tot 30 maart 2018 hun zienswijze indienen bij de Gemeente (contact@breda.nl).

Stuurt u ons daar ook een kopie van?